Dyrektywa ErP 2015

We wrześniu 2015r. zaczyna obowiązywać rozporządzenie ErP nr 622/2009/UE, która dopuszcza produkowanie na rynek europejski jedynie urządzeń grzewczych zawierających niskoenergetyczne pompy cyrkulacyjne (obiegowe). W praktyce oznacza to, że w większości obecnych dziś na rynku kotłów, grup pompowych itd. będą musiały być stosowane pompy obiegowe, spełniające warunki tej dyrektywy. To z kolei będzie skutkowało zastąpieniem aktualnych modeli poszczególnych urządzeń – nowszymi, podobnymi urządzeniami - zmodyfikowanymi tylko o pompę, o ile aktualne modele jeszcze nie spełniają tego warunku. To jednak będą formalnie inne produkty (z handlowego punktu widzenia – inny indeks/kod produktu). W myśl tego przepisu od 1.08.2015 nie będzie można produkować, ale będzie można sprzedawać urządzenia niespełniające wymogów dot. pomp obiegowych – czyli nadal producenci i importerzy będą mogli teoretycznie kupować takie urządzenia oraz sprzedawać je na polskim rynku. Dyrektywa ErP dopuszcza od dnia 26 września 2015r. możliwość wprowadzania na rynek UE wyłącznie urządzeń grzewczych, które spełniają określone normy efektywności energetycznej (źródło SPIUG). Więcej szczegółów na stronie Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych www.spiug.pl